Cố gắng hết sức tại từng giai đoạn và tập trung tại từng thời điểm. Nếu hiện tại chưa thể cân bằng thì hãy tiếp tục cố gắng và sẽ sớm đạt được thôi. 2 năm không quá dài nhưng đủ cho 1 giai đoạn. Hãy rà soát lại và củng cố, tạo nền tảng cho tốt.

nguyen ngoc nhan long phu

 

Trong suốt hai năm chính thức tham gia vào môi trường kinh doanh, được đào tạo khá bài bản, tham gia vào cộng đồng và mọi người thân như anh em, mỗi người một lĩnh vực. Nhân vất vui vì mình đã đi đúng đường!

ban dong hang

Đoàn Doanh Nhân Trẻ HCM Vườn Ươm Doanh Nhân

 

Tất cả đều cần có sự chuẩn bị, nếu không có sự chuẩn bị hay chuẩn bị chưa tốt mà “chính thức bắt đầu” thì sự bắt đầu này chính là sự chuẩn bị cho cái bắt đầu tiếp theo.
Cảm thấy may mắn khi gặp khó là có cách gỡ và đủ tự tin khi sự chuẩn bị của mình đã hơn 4 năm. Chuẩn bị 1 cách tình cờ, và thực tế đã chứng minh nó đúng.
Với những gì mình đang có, mình sẽ giúp cho những ai thật sự nổ lực cố gắng, để tạo sự kết nối và tất cả cùng đi lên.

nguyen ngoc nhan long phu solutions
Học học nữa, học hoài học mãi… học mọi lúc mọi nơi, học rồi học nữa. Làm được mới thôi 🙂

 Nguyễn Ngọc Nhân