Hi mọi người, Nhân may mắn có dịp đi cùng đoàn từ thiện Ánh Sáng Từ Bi cúng dường Kinh Vu Lan ở chùa Thanh Quang – Ấp 3,  xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước.   Đây là một ngôi chùa nhỏ thờ tự trang nghiêm. Ngôi chùa