Chào bạn, Hôm nay Nhân xin giới thiệu đến các bạn chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền – chủ doanh nghiệp Bao Bì Giấy Toàn Quốc, từ lúc 9 tuổi chị đã phải vất vả bon chen với cuộc sống, chị đi lên từ những khó khăn, gian