Dạo gần đây có phong trào “Tôi chọn cá!”. Xuất phát từ phát ngôn gây sốc của ông Phàm – tự xưng Giám đốc đối ngoại của Formosa. “Chọn cá, tôm hay chọn nhà máy thép?!” Một câu phát ngôn nói lên tất cả, cái miệng hại