Chào mọi người, Trong chuyến đi Cúng dường kinh Vu Lan ở chùa Thanh Quang, xã Bù Đăng, Bình Phước. Đoàn từ thiện Ánh Sáng Từ Bi chúng tôi lên kế hoạch chinh phục Núi Bà Rá – Xã Phước Long, Bình Phước. Đây là một ngọn