NGÀY CHUYỂN GIAO LT – LEADER TEAMS STRONG CHAPTER ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP Ngày 03-04-2018, Strong Chapter tổ chức ngày chuyển giao ban LT nhiệm kỳ 4, công tác chuẩn bị ngày lễ chuyển giao chưa đầy 2 tuần, với sự nổ lực và cam kết