Chào mọi người, hôm nay Nhân xin chia sẻ lại cho những người thân yêu những lời khuyên hữu ích của thầy Lê Thẩm Dương về sức khoẻ và giúp cuộc sống an lành hơn. Nhân đã chia sẻ trên face, hôm nay chia sẻ lên web