Chào bạn, Nhân muốn giới thiệu cho các bạn anh Trần  Văn Thiện, hay gọi là anh Thiện Trợ Thính, hiện đang kinh doanh máy trợ thính và núm tai biết bơi.  Anh có thời gian hơn 8 năm làm việc và nghiên cứu về lĩnh vực