Hội thảo đào tạo: “Tối đa hoá lợi ích cho doanh nghiệp thông qua triễn lãm quốc tế và sự hỗ trợ của chính phủ”. Chương trình diễn ra ngày 30/5 với sự phối hợp của Cục xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade) và Cục triển